Портфолио проекти

Повече от 15 години, BEKYAROV.NET успява да задоволи нуждите на своите клиенти. Тук ще намерите част от проектите, които съм завършил.

efinansi-com
eFinansi.com e онлайн портал, който има за цел на помогне на настоящи и бъдещи финансисти
housecleaningideas-com
Сателитен сайт на фирма RCL Cleaners London - HouseCleaningIdeas.com.