+359 883 39 5569
office@bekyarov.net

H1, H2 и H3 заглавия за SEO

H1, H2 и H3 заглавия за SEO

Твърде често срещам уебсайтове, които не използват своите заглавия правилно. Това не трябва да е така; като просто използвате и оптимизирате своите заглавия h1, h2 и h3, можете да увеличите класирането на вашия сайт и шансовете да бъдете намерени чрез търсачката.

Защо заглавията h1, h2 и h3 са важни за SEO?

Заглавията са важен SEO фактор на страницата, тъй като те се използват, за да съобщават на търсачките за какво става дума в уебсайта Ви. Търсачките разпознават информацията в сайта Ви чрез заглавията. Това започва с вашия h1 и работи надолу по важност до h2, h3 и т.н. Тези заглавия ще ви помогнат да поддържате цялостната тема или предназначението на вашата страница.

Не можете обаче просто да хвърляте каквото и да е съдържание в тези заглавия. Важно е да използвате ключови думи с къса и дълга опашка. Докато търсачките обхождат сайта ви, те ще се вкопчат в заглавията и ще разпознаят ключовите думи, които използвате, като важни.

Как да използваме заглавията h1, h2 и h3

Макар че заглавията се простират до h4, h5 и h6, ние ще се фокусираме само върху първите три, тъй като това са маркерите, които носят най-много SEO стойност. Запомнете, че не можете просто да отидете да вмъкнете заглавията и да очаквате да видите резултати. Те имат свое място на страницата и трябва да се използват в правилния ред, започвайки с вашия h1.

Маркерът h1 трябва да съдържа вашите най-важни ключови думи, такива, които са тясно свързани със заглавието на страницата и са подходящи за вашето съдържание. Маркерът h2 е подзаглавие и трябва да съдържа ключови думи, подобни на h1. Тогава вашият h3 е подзаглавие за вашия h2 и т.н. Мислете за тях като за йерархия, основана на важността, като горното е по-важно от долното.

Имайте предвид, че е много важно заглавията да бъдат четливи и граматически правилни. Пълненето на вашите h1, h2 и h3 с ключови думи няма да помогне на каузата ви. Ако трупате ключови думи във вашите заглавия Google ще приеме, че се опитвате да ги манипулирате. Това е много лошо за вашия уеб сайт!

Други публикации